Nieuwsberichten

 • Patienten die geen huisarts hebben in IJmuiden of Velsen-Zuid maar hier wel wonen kunnen zich bij ons inschrijven. Wij willen u vragen hiervoor telefonisch contact op te nemen om de inschrijfprocedure door te nemen. 

 • Wanneer u ons een medische vraag wilt stellen of medicijnen wilt bestellen kan dit alleen nog maar via een beveiligde site. U kunt een e-consult of recepten aanvragen via MijnGezondheid.net (MGn). Zo komt u in uw eigen medische dossier en kunnen we veilig communiceren met elkaar. Medische vragen via onze gewone praktijkmail zullen we daarom niet in behandeling nemen en verwijderen. Mocht het inloggen met uw DigiD niet lukken dan willen we u vragen telefonisch contact op te nemen met de praktijk.

 • Alle zorg die op advies of verwijzing van de huisarts plaats vindt gaat mogelijk van uw eigen risico af of wordt niet vergoed. Denk hierbij aan röntgenfoto’s, bloed afname, verwijzing naar de specialist in het ziekenhuis, de psycholoog enzovoort.

  Het is voor ons onmogelijk om elke patiënt hierin te voorzien van informatie op maat. Dit is namelijk afhankelijk van meerdere factoren. Voor passende en juiste informatie verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar. Voorkom onverwachte kosten door de zorgverzekeraar te raadplegen voordat u de afspraak heeft of het onderzoek laat plaats vinden!  

 • U zult het ongetwijfeld in de media hebben meegekregen. Door de COVID pandemie en personeelstekorten is er veel zorg uitgesteld en zijn er lange wachttijden.

  Wij krijgen dagelijks de vraag of wij een afspraak kunnen vervroegen. Helaas kunnen wij dit niet voor u doen. Alleen wanneer iets medisch gezien spoedeisend is kunnen wij dit voor u doen.

  Mocht u verwezen zijn met klachten die medisch gezien niet spoedeisend zijn maar de wachttijd voor u te lang zijn dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.

  Voor contactgegevens van het bemiddelingsbureau van uw eigen zorgverzekeraar kunt u kijken op www.zorgverzekeraars.nl/zorgbemiddeling/.

 • Wij zijn een NPA- geaccrediteerde huisartspraktijk! In november ’22 is ons keurmerk verlengd voor 3 jaar.

 • Huisartspraktijk ’t Plein gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Huisartspraktijk ’t Plein deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Huisartspraktijk ’t Plein bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Huisartspraktijk ’t Plein houdt met goede middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Huisartspraktijk ’t Plein vraagt toestemming aan patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, alleen als er geen behandelcontract gesloten is. Bij het verkrijgen van uw persoonsgegevens informeert Huisartspraktijk ’t Plein u in een apart document over uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn in het kort: inzage, rectificatie, verwijderen, overdracht, beperking, bezwaar tegen de verwerking, klacht indienen bij de AP. U kunt bij Huisartspraktijk ’t Plein terecht met uw verzoek om uw rechten toe te passen. Huisartspraktijk ’t Plein informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Huisartspraktijk ’t Plein informeert patiënten indien Huisartspraktijk ’t Plein bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.