« terug naar vorige pagina

Privacystatement

Huisartspraktijk ’t Plein gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Huisartspraktijk ’t Plein deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Huisartspraktijk ’t Plein bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Huisartspraktijk ’t Plein houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Huisartspraktijk ’t Plein vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Huisartspraktijk ’t Plein informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Huisartspraktijk ’t Plein informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Huisartspraktijk ’t Plein informeert patiënten indien Huisartspraktijk ’t Plein bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.