« terug naar vorige pagina

Privacystatement

Huisartspraktijk ’t Plein gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Huisartspraktijk ’t Plein deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Huisartspraktijk ’t Plein bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Huisartspraktijk ’t Plein houdt met goede middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Huisartspraktijk ’t Plein vraagt toestemming aan patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, alleen als er geen behandelcontract gesloten is. Bij het verkrijgen van uw persoonsgegevens informeert Huisartspraktijk ’t Plein u in een apart document over uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn in het kort: inzage, rectificatie, verwijderen, overdracht, beperking, bezwaar tegen de verwerking, klacht indienen bij de AP. U kunt bij Huisartspraktijk ’t Plein terecht met uw verzoek om uw rechten toe te passen. Huisartspraktijk ’t Plein informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Huisartspraktijk ’t Plein informeert patiënten indien Huisartspraktijk ’t Plein bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.